Dossier {{dossierId}}, fase {{dossierFase}} wordt momenteel klaar gemaakt.

Wanneer het bestand klaar is om te downloaden, wordt de link hieronder weergegeven.

Download {{message}}